- ASPO - http://www.sociale-psychologie.nl -

Subsidies

Naast het ASPO herfstsymposium en het ASPO congres in december stimuleert de ASPO graag initiatieven die van belang zijn voor sociaal psychologen in Nederland. Onderstaande subsidie-instrumenten zijn hiervoor bedoeld. Maak er gebruik van. Alle ASPO leden kunnen een subsidie aanvragen.

Symposium subsidies

Ieder jaar is er 1500 euro beschikbaar voor het subsidiëren van drie symposia rondom thema’s die van belang zijn binnen, of voor de Nederlandse sociale psychologie. De subsidie bestaat per symposium uit maximaal 500 euro. Van belang bij het toekennen van de subsidie is dat de te organiseren bijeenkomst openstaat voor alle ASPO leden. Voorstellen voor te subsidiëren symposia kunnen ingediend worden bij de secretaris van de ASPO. Momenteel is dit Esther van Leeuwen (eac.van.leeuwen@vu.nl [1]). Het ASPO bestuur besluit per aanvraag of deze gehonoreerd wordt of niet. Dit besluit is mede afhankelijk van het resterende budget voor dat kalender jaar.

In de aanvraag dient aangegeven te worden:

Ook dient uit de aanvraag te blijken dat de bijeenkomst openstaat voor alle ASPO leden

Overige initiatieven

Er is 500 euro per jaar beschikbaar voor bijdrage(n) aan overige initiatieven. Dit kan een symposium zijn (bijvoorbeeld als deze subsidies al vergeven zijn). Het kan echter ook iets anders zijn (bijvoorbeeld het opzetten van een databank). Ook hier is van belang dat het een initiatief is waarvoor in het algemeen geldt dat het relevant is voor sociaal psychologen in Nederland. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen ook deze initiatieven nut te hebben voor alle ASPO leden. Voorstellen kunnen ingediend worden bij de secretaris van de ASPO. Momenteel is dit Esther van Leeuwen (eac.van.leeuwen@vu.nl [1]). Het ASPO bestuur besluit per aanvraag of deze gehonoreerd wordt of niet. Dit besluit is mede afhankelijk van het resterende budget voor dat kalender jaar.

In de aanvraag dient aangegeven te worden:

Ook dient uit de aanvraag te blijken dat er een potentieel nut is voor alle ASPO leden

Herfstsymposium

Voor het ASPO herfstsymposium is per jaar 1000 euro beschikbaar. Initiatieven van leden worden toegejuicht. Ideeën en suggesties voor de organisatie van het herfstsymposium kunnen worden ingediend bij de secretaris van de ASPO. Momenteel is dit dit Esther van Leeuwen (eac.van.leeuwen@vu.nl [1]).