- ASPO - http://www.sociale-psychologie.nl -

Over de ASPO

De ASPO is een vereniging voor en door Sociaal Psychologisch onderzoekers.

Deze vereniging stelt zich ten doel empirisch onderzoek met relevantie voor theorievorming op het gebied van de sociale psychologie te stimuleren en te coördineren. Hieronder vallen het verzamelen en verbreiden van kennis op het gebied van de sociale psychologie, het geven van richting aan haar ontwikkeling, en de coördinatie van werkzaamheden tussen alle lichamen en personen, die dit doel nastreven of bereid zijn daartoe mee te werken.

Activiteiten van de ASPO zijn onder andere:

Aanbevelingen vanuit de ASPO

Wetenschappers dienen open, objectief, controleerbaar en kritisch te werk te gaan. Dit geldt ook voor sociaal psychologen. Naar aanleiding van de recente affaires binnen ons vakgebied wordt door velen hard gewerkt om de transparantie en controleerbaarheid van onze wetenschap te waarborgen. Vanuit de ASPO doen we de volgende aanbevelingen (voor zover nog niet van toepassing).

1. Het per onderzoeksgroep (in plaats van per individuele onderzoeker) centraal opslaan en goed documenteren van verzamelde data.

2. Goede scholing van toekomstige wetenschappers wat betreft de verschillende aspecten van wetenschappelijke integriteit.

3. Meer nadruk op het belang van (onafhankelijke) replicatie van onderzoek.

Op initiatief van de ASPO zijn de voorzitters van verschillende Nederlandse onderzoekscentra waar sociale psychologie bedreven wordt bij elkaar gekomen om een aantal belangrijke uitgangspunten voor het doen van Sociaal psychologisch onderzoek te expliciteren. Deze uitgangspunten en voorbeelden van de uitwerking van deze uitgangspunten staan beschreven in het document “Uitgangspunten voor het doen van Sociaal-Psychologisch onderzoek” [1].

Bijdragen van ASPO leden aan de recente discussies binnen ons vakgebied betreffende de kwaliteit van sociaal psychologisch onderzoek