De ASPO is een vereniging voor en door Sociaal Psychologisch onderzoekers.

Deze vereniging heeft als doel om empirisch onderzoek met relevantie voor theorievorming op het gebied van de sociale psychologie te stimuleren en de kennis hiervan te verspreiden. Hieronder vallen het verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van de sociale psychologie, het geven van richting aan haar ontwikkeling en het versterken van de onderlinge contacten tussen sociaal psychologen.

De belangrijkste activiteiten van de ASPO zijn 1) de organisatie van een jaarlijks congres waar sociaal psychologen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren, 2) de organisatie van een jaarlijks evenement waarin sociaal psychologische inzichten worden gepresenteerd voor een breed publiek, en 3) de ondersteuning van bijeenkomsten die relevant zijn voor de sociale psychologie op initiatief van onze leden. Daarnaast krijgen leden een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief waardoor ze op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de Nederlandse sociale psychologie, en wordt actuele informatie onder leden verspreid door middel van een mailing lijst.

Leden

Door lid te worden van de ASPO, steunt u de ASPO. Daarnaast ontvangt u dan de nieuwsbrief en krijgt u toegang tot symposia die door de ASPO worden georganiseerd. Het ASPO lidmaatschap is ëën jaar geldig en loopt van 1 januari tot 31 december.

Wilt u ASPO-lid worden? Stuur dan een e-mail naar Manja Alsema (m.w.alsema@rug.nl). Uit deze email moet duidelijk worden aan welke universiteit u werkt en dat u zelfstandig sociaal psychologisch onderzoek doet. Als u niet geaffilieerd bent aan een universiteit dan moet duidelijk worden aan welke universiteit u afgestudeerd bent.

Bestuur

Het ASPO bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Tila Pronk (Universiteit van Tilburg) – voorzitter
  • Hedy Greidanus (Rijksuniversiteit Groningen) – penningmeester
  • Reine van der Wal (Universiteit Utrecht) – secretaris
  • Bastiaan Rutjens (Universiteit van Amsterdam)
  • Marlon Nieuwenhuis (Universiteit van Twente)
  • Daniel Balliet (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Gijs Bijlstra (Radboud Universiteit)
  • Niels van Doesum (Universiteit Leiden)
  • Jurriaan ten Koppelen (Universiteit van Wageningen) – PhD vertegenwoordiger