De ASPO is een vereniging voor en door Sociaal Psychologisch onderzoekers.

Deze vereniging stelt zich ten doel empirisch onderzoek met relevantie voor theorievorming op het gebied van de sociale psychologie te stimuleren en te coördineren. Hieronder vallen het verzamelen en verbreiden van kennis op het gebied van de sociale psychologie, het geven van richting aan haar ontwikkeling, en de coördinatie van werkzaamheden tussen alle lichamen en personen, die dit doel nastreven of bereid zijn daartoe mee te werken.

Activiteiten van de ASPO zijn onder andere:

Een jaarlijks congres
Symposia over diverse onderwerpen
Uitgave van een Nieuwsbrief

Leden

Door lid te worden van de ASPO, steunt u de ASPO. Daarnaast ontvangt u dan de nieuwsbrief en krijgt u toegang tot symposia die door de ASPO worden georganiseerd. Het ASPO lidmaatschap is ëën jaar geldig en loopt van 1 januari tot 31 december.

U kunt lid worden via het ledenportal:

http://www.sociale-psychologie.nl/portal2/

Bestuur

Het ASPO bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Rob Holland (Radboud Universiteit Nijmegen) – voorzitter
  • Namkje Koudenburg (Rijksuniversiteit Groningen) – penningmeester
  • Esther van Leeuwen (Universiteit Leiden) – secretaris
  • Jan Willem van Prooijen (Vrije Universiteit)
  • Bastiaan Rutjens (Universiteit van Amsterdam)
  • Reine van der Wal (University Utrecht)
  • Yvette van Osch (Tilburg University)
  • Michel Handgraaf (Universiteit Wageningen)
  • Karlijn Hoyer (Tilburg University) – PhD vertegenwoordiger