ASPO wil de organisatie van evenementen stimuleren die de ontwikkeling en verspreiding van sociale psychologische kennis bevorderen en die kunnen bijdragen aan samenwerkingsverbanden binnen en buiten de grenzen van onze discipline. Daartoe bieden we financiële steun aan organisatoren van dergelijke evenementen in de vorm van ASPO Beurzen. Een ASPO Beurs kan de kosten dekken die gepaard gaan met het organiseren van een evenement tot een maximum van € 1500,-. In uitzonderlijke gevallen en met goede motivatie kan dit budget worden verhoogd.

ASPO Beurzen kunnen worden gebruikt voor de organisatie van verschillende evenementen, zoals symposia, conferenties, vergaderingen met professionals van buiten het academische veld en evenementen voor kennisbenutting. Leden van ASPO kunnen op elk moment van het jaar een ASPO Beurs aanvragen door een gemotiveerd voorstel in te dienen bij aspo.netherlands@gmail.com. De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur, dat zich tot doel stelt binnen drie tot zes weken een beslissing te nemen.

De aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

  • De primaire organisator van het evenement moet lid zijn van ASPO. 
  • Het evenement moet openstaan ​​voor ASPO-leden, hoewel de organisatoren een maximum mogen instellen voor het aantal deelnemers. 
  • Als het evenement open staat voor zowel ASPO-leden als niet-ASPO-leden, moeten ASPO-leden tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen, tenzij er geen kosten aan deelname verbonden zijn. 
  • Het evenement moet worden geadverteerd op de ASPO-website en via de ASPO-mailinglijst. 
  • De organisatoren van het evenement moeten de financiële steun van ASPO in hun aankondigingen en publicaties vermelden.
  • Het ingediende voorstel moet alle bovenstaande punten erkennen en een duidelijke beschrijving bevatten van het voorgestelde evenement, de doelstellingen, het verwachte aantal deelnemers, en een duidelijke beschrijving van hoe dit evenement ons vakgebied bevordert en hoe het relevant zou zijn voor ASPO-leden.
  • Het ingediende voorstel moet ook een gedetailleerd budget bevatten. Het maximale budget is € 1500,- maar organisatoren kunnen ook een lager budget aanvragen. Als de organisatoren een hoger budget willen aanvragen, moet hier voldoende en overtuigende motivatie voor worden gegeven.
  • Een kort verslag over de vergadering moet binnen twee weken na de vergadering zowel in het Engels als in het Nederlands worden verstrekt om op de ASPO-website te worden gepubliceerd. Het verslag kan worden verzonden naar aspo.netherlands@gmail.com. De organisatoren worden ook aangemoedigd om foto’s van het evenement te delen voor publicatie op de website, maar moeten er zorg voor dragen dat alle personen die op die foto’s zijn afgebeeld toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun foto op de ASPO-website.