Beste ASPO-leden,

U bent van harte uitgenodigd voor het ASPO congres. Deze vindt plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht op 20 en 21 april 2023. Het congres wordt georganiseerd door de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Zoals u weet is deelname aan het ASPO congres een ideale manier om andere sociaal psychologen te ontmoeten en opnieuw met hen in contact te komen, uw werk te presenteren en op de hoogte te blijven van recente onderzoeksontwikkelingen in de sociale psychologie in Nederland. De voertaal van de conferentie is Engels, en we verwelkomen inzendingen van zowel junior als senior onderzoekers. We zijn blij u te kunnen meedelen dat de keynote sprekers Alexandra Freund en Wilco van Dijk zullen zijn.

U wordt uitgenodigd een voorstel in te dienen om uw werk te presenteren. U kunt een van de drie soorten voorstellen indienen (let op: dataverzameling en -analyse moeten voltooid zijn op het moment van indiening):

A. Presentatie
Een presentatie duurt 12 minuten. Gelieve de volgende informatie in uw voorstel op te nemen: Een titel voor uw presentatie; de naam en affiliatie van de auteur(s); een e-mailadres voor correspondentie; expliciet aangeven “individuele presentatie”; en een abstract van maximaal 250 woorden.

B. Symposium (3 of 4 presentaties)
Een symposium kan bestaan uit drie of vier presentaties waarin een gemeenschappelijk thema centraal staat. Symposia zouden idealiter junior en senior onderzoekers van verschillende universiteiten moeten combineren. Gelieve de volgende informatie in uw voorstel op te nemen: Een symposiumtitel; de namen en affiliaties van de auteurs; een naam en e-mailadres voor correspondentie; een algemeen abstract dat het symposium beschrijft (max 250 woorden); en drie/vier presentatie abstracts (elk max 250 woorden).

C. Posterpresentatie
Gelieve de volgende informatie in uw voorstel op te nemen: Een titel voor uw posterpresentatie; de namen en affiliaties van de auteurs; een e-mailadres voor correspondentie; vermeld expliciet “Posterpresentatie”; een abstract van maximaal 250 woorden. De beste posterpresentatie wordt tijdens de conferentie geselecteerd en bekroond met de “Dancker Daamen” prijs.

De indieningsprocedure is als volgt:

  1. Stuur uw voorstel voor een individuele presentatie, een symposium of een posterpresentatie (geef in het onderwerp van de e-mail aan om welk type presentatie het gaat en voeg een Word-bestand als bijlage toe) vóór vrijdag 13 januari 2023 naar: ASPO2023@proton.me
  2. De programmacommissie zal de inzendingen selecteren. Wij streven ernaar u op of rond vrijdag 24 februari 2023 per e-mail te laten weten of uw voorstel is geaccepteerd of afgewezen.
  3. Geaccepteerde voorstellen worden opgenomen in het congresprogramma.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere vragen via ASPO2023@proton.me. Wij kijken uit naar uw inzendingen en naar uw komst op het ASPO congres!

Namens het organisatieteam van het ASPO congres 2023

Manuel Barbosa de Oliveira, Frank Gootjes, Lieke van den Boom, Esther Kluwer, Baptist Liefooghe, Laura Weiss, Melissa Vink, Tom Damen, Félice van Nunspeet.