Beste collega,

Het ASPO congres vindt dit jaar plaats op 12 en 13 december 2019 in Wageningen, georganiseerd door de afdeling Sociale Wetenschappen van Universiteit Wageningen. Zoals je weet is het ASPO-congres een ideaal kader om andere sociaal psychologen te ontmoeten en weer met hen in contact te komen, je werk te presenteren en op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar sociale psychologie in Nederland. De voertaal van de conferentie is Engels en we verwelkomen inzendingen van zowel junior- als senior onderzoekers. We zijn blij je te kunnen informeren dat de keynote sprekers prof. Astrid Homan (Universiteit van Amsterdam) en een tweede (internationale) keynote (TBA) zullen zijn.

Je bent vanaf nu uitgenodigd om een voorstel indienen (in het Engels) om je werk te presenteren op het jaarlijkse ASPO congres.

Je kunt kiezen uit drie soorten indieningen (houd er rekening mee dat het verzamelen en analyseren van gegevens op het moment van indiening voltooid moet zijn):

A.  Symposium (maximaal 4 presentaties)
Symposia zouden idealiter junior en senior onderzoekers van verschillende universiteiten combineren. Meestal bestaat een symposium uit 4 presentaties over een gerelateerd onderwerp. Andere soorten symposia zijn ook mogelijk, zoals een debat of een paneldiscussie. Vermeld de volgende informatie in je voorstel: Een titel van het symposium; namen en affiliaties van de organisatoren en de auteurs; een e-mail adres voor correspondentie; een algemene samenvatting; en maximaal vier specifieke samenvattingen (elk met maximaal 250 woorden).

B.  Individuele presentatie
Dit is een reguliere presentatie. Neem de volgende informatie in je voorstel op: een titel voor je presentatie; namen en affiliaties van de auteurs; een e-mail adres voor correspondentie; vermeld expliciet “Individuele presentatie”; een samenvatting van maximaal 250 woorden.

C. Poster presentatie
De beste posterpresentatie wordt geselecteerd tijdens het congres en wordt bekroond met de Dancker Daamen-prijs. Neem de volgende informatie in je voorstel op: Een titel voor je presentatie; namen en affiliaties van de auteurs; een e-mail adres voor correspondentie; vermeld expliciet “Posterpresentatie”; een samenvatting van maximaal 250 woorden.

De indieningsprocedure is als volgt: 

  1. Dien je Engelstalige voorstel voor een symposium, individuele presentatie of posterpresentatie (Word-bestand als bijlage) uiterlijk zaterdag 21 september 2019 in bij: aspo.uec@wur.nl.
  2. De programmacommissie selecteert de inzendingen. Wij streven ernaar je op of rond 17 oktober 2019 per e-mail te informeren of je voorstel is geaccepteerd of afgewezen.
  3. Geaccepteerde voorstellen zullen worden opgenomen in het congresprogramma.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere vragen op aspo.uec@wur.nl. We kijken ernaar uit om de voorstellen te lezen en iedereen te zien op het ASPO congres!


Met vriendelijke groet,

Namens het organisatieteam van het ASPO congres in 2019,

Michel Handgraaf