Kennisoverdracht

Door het doen van onderzoek verwerven sociaal psychologen veel nieuwe kennis. Het spreekt voor zich dat deze kennis niet bij de onderzoekers moeten blijven, maar moet worden gedeeld zodat anderen hier hun voordeel mee kunnen doen. Ten eerste delen sociaal psychologen hun kennis met andere wetenschappers. Dit doen zij bijvoorbeeld door het onderzoek te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en te presenteren op wetenschappelijke congressen. De ASPO organiseert jaarlijks een tweedaags ASPO congres om kennisuitwisseling te bevorderen. Tijdens het congres presenteren en bediscussiëren leden hun onderzoeksresultaten. Het congres heeft tot doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Naast kennisoverdracht onder wetenschappelijke collega’s heeft de ASPO ook tot doel om kennisoverdracht te bevorderen richting de maatschappij. Zo organiseert de ASPO elk jaar het evenement “The Social Animal”, waarin sociaal psychologen in alledaagse bewoordingen nieuwe sociaal psychologische inzichten presenteren en verduidelijken voor een breed publiek. Daarnaast zijn veel leden van de ASPO betrokken bij advisering van maatschappelijke partners. Zo hebben de sociaal psychologen die bij ASPO zijn aangesloten nauwe samenwerkingsverbanden met onder andere het NIBUD, de Belastingdienst, het RIVM en het Voedingscentrum.