Kennisoverdracht

Sociaal psychologen houden zich niet alleen bezig met het verwerven van kennis, maar proberen deze kennis ook te delen met maatschappelijke partners. Zo hebben de sociaal psychologen die bij ASPO zijn aangesloten nauwe samenwerkingsverbanden met onder andere het NIBUD en de Belastingdienst.