Maatschappelijk betrokken

Veel van onze sociaal psychologen zijn niet alleen bezig met het doen van onderzoek in de sociale psychologie, maar proberen daarbij ook de vertaalslag te maken naar maatschappelijke impact. Verscheidene leden van de ASPO zijn betrokken bij advisering van maatschappelijke partners. Zo hebben sociaal psychologen die bij ASPO zijn aangesloten nauwe samenwerkingsverbanden met onder andere het NIBUD, de Belastingdienst, het RIVM en het Voedingscentrum. Op basis van deze samenwerkingen worden inzichten vanuit de sociale psychologie gebruikt in alledaags beleid.

In het verleden heeft de ASPO ook evenementen georganiseerd waarbij maatschappelijke partners en experts vanuit de sociale psychologie werden samengebracht. Zo werd er een symposium en discussieavond georganiseerd met sociaal psychologen en een scala aan maatschappelijke partijen op het gebied van vluchtelingenbeleid. Het bestuur van de ASPO zal dergelijke evenementen met betrekking tot belangrijke maatschappelijke problemen (zoals discriminatie, klimaatverandering, gezondheid) ook in de toekomst graag ondersteunen.

Maatschappelijke betrokkenheid betekent ook de inzichten die zijn verkregen duidelijk maken voor een breed publiek. Hiertoe organiseert de ASPO elk jaar het evenement “The Social Animal”, waarin sociaal psychologen in alledaagse bewoordingen nieuwe sociaal psychologische inzichten kort presenteren voor een niet-wetenschappelijk publiek.