Sociale psychologie

Sociaal psychologen bestuderen hoe gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door anderen. Zij richten zich op de invloed van deze sociale omgeving op individueel gedrag en groepsgedrag. Sociaal psychologen richten zich op thema’s zoals stereotypen en vooroordelen, samenwerking en conflicten, besluitvorming, macht en leiderschap, en gedragsbeïnvloeding. De kennis die door sociaal psychologen wordt verworven is relevant voor verschillende maatschappelijke disciplines. Te denken valt hierbij aan duurzaam en milieuvriendelijk gedrag, diversiteit en inclusiviteit, consumentengedrag, en het omgaan met conflicten.